MENU
Dé oplossing voor tekort aan woonruimte

Betaalbaar en circulair wonen in bestaande gebouwen

Het is dagelijks in het nieuws. Heel veel mensen zoeken passende en betaalbare woonruimte: starters, studenten arbeidsmigranten of mensen, die begeleiding nodig hebben. Woonruimte die er niet is.

Grote vraag is hoe we deze mensen op korte termijn passende huisvesting aan kunnen bieden. Herontwikkelen van gebieden en panden of nieuwbouw kost erg veel tijd. Totdat deze definitieve woningen beschikbaar zijn, bieden wij u een flexibele oplossing. Oftewel betaalbaar en circulair wonen in bestaande gebouwen.

Door in bestaande leegstaande gebouwen, zoals kantoren, onze Flex Studio’s te realiseren, combineren we de vraag naar betaalbare, passende woonruimte met de ontwikkelingen in de kantorenmarkt, zoals meer thuis werken, leegstand en verduurzaming van kantoren.

Flex Studio’s biedt een deel van de oplossing voor een groot sociaal probleem van tekort aan woonruimte. Flex Studio’s bestaan uit losse elementen, die ter plaatse met elkaar worden verbonden, zodat ze met elkaar de studio vormen. Door deze flexibiliteit in onze elementen kan de studio ter plekke worden aangepast op de vorm van het gebouw of de wens van de bewoner. De elementen zijn volledig demontabel en op een andere locatie weer te gebruiken.

 

Afbeelding - Woonruimte zoeken? | Flexstudio's: passende en betaalbare flexwoningen
Animatie Huurdeman Flex Studio’s

Duurzaam en rendabel

Er is de mogelijkheid voor een zeer duurzaam rioolsysteem. We verminderen leegstand of zelfs sloop door bestaande gebouwen her te gebruiken. Energieopwekking vindt centraal plaats. Geen hak-, breek- of sloopwerkzaamheden, zodat het kantoor, na het verwijderen van de studio’s eventueel gewoon weer als kantoor gebruikt kan worden. In overleg is het mogelijk dat toekomstige bewoners helpen met het “bouwen” van hun eigen studio.

Investeringen in Flex Studio’s zijn ook met de sociale huren rendabel. Hoe rendabel? Dat is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Flex Studio’s zorgt voor permanente woonruimte, maar is ook zeer geschikt voor een tijdelijke situatie, waarvoor ruimtelijke juridische een tijdshorizon van zo’n 5 of 10 jaar geldt en toestemming van gemeente veel sneller en gemakkelijk kan.

Flex Studio’s is een uniek concept dat sociaal, demontabel, duurzaam, circulair en betaalbaar is én in principe geen aanpassing of verbouwing van bestaande kantoor vereist.

Afbeelding - Woonruimte zoeken? | Flexstudio's: passende en betaalbare flexwoningen
dappr.gemaakt