MENU
Het idee achter betaalbaar en circulair wonen

Historie

In de jaren 2010-2017 was, door de financiële crisis, sprake van grote leegstand van kantoren. Daarnaast was (en is) er groot gebrek aan woonruimte voor mensen met een smalle beurs. Om beide problemen het hoofd te bieden heeft One Planet een robuust, flexibel en demontabel (circulair was toen nog niet echt een hype) appartement met badkamer en keuken bedacht, waarmee kantoren gevuld kunnen worden. Het eerste prototype zag in 2016 het licht.

Verbeterde versie

In 2017 kwam er een verbeterde versie. Daarna raakte de dynamiek er een beetje uit. Leegstand werd weer wat minder. Begin 2020 heeft Huurdeman het concept van One Planet overgenomen en verder ontwikkeld. Inmiddels is het concept volwassen en spreken we van “Flex Studio’s”. U kunt een showroom-model bezichtigen. De eerste stappen naar grootschalig toepassen zijn inmiddels gezet. Naar verwachting zullen begin 2021 de eerste projecten starten.

Afbeelding - Het idee achter betaalbaar en circulair wonen | Historie van Flex Studio's
dappr.gemaakt